Keitä olemme

Sivusto https://www.vinsta.fi kuuluu Vinsta toiminimelle.

 • Vinsta c/o Matias Tölli Ruutitie 10 03100 Nummela
 • e-mail: matias.tolli[at]vinsta.fi

Tarkemmat yhteystiedot löytyvät sivuston yhteystiedot välilehdestä.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Otamme tietoja automaattisesti vastaan, kun asioit sivustollamme. Vastaanotamme ja tallennamme tietoja tietokoneestasi ja selaimestasi (muun muassa IP-osoitteesi, ohjelmisto- ja laitteistotietojasi ja pyytämästäsi sivusta).

Keräämme tietoja myös, mikäli tilaat uutiskirjeen, rekisteröidyt tai kirjaudut sivuillemme tai kirjaudut ulos sekä ottaessasi suoraan sivuston kautta yhteyttä meihin. Tällöin kerättäviä tietoja ovat nimesi, yhteystietosi ja yrityksesi.

Tietoja kerätään myös julkishallinnollisten tehtävien ja viranhoidon vuoksi, kuten lakisääteisten varmennus- ja määräaikaistarkastusten yhteydessä. Näissä kerättäviä tietoja ovat vain asianosaisen nimi, osoite, yritystieto, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Tietojen käyttäminen.

Käytämme sinulta keräämiämme tietoja ensisijaisesti vain

 • toimeksiantosi suorittamiseen
 • lakisääteisten varmennustarkastustodistusten ja määräaikaistarkastuspöytäkirjojen laatimiseksi
 • pyytämäsi tarjouspyynnön laatimiseen.

Lisäksi tietoja voidaan käyttää (julkisten tehtävien yhteydessä saatuja tietoja lukuun ottamatta):

 • yksilöllisten tarpeiden täyttymiseksi sekä kokemuksesi personalisointiin
 • sivustojemme ja toimintamme kehittämiseen, mukaan lukien asiakaspalvelu
 • mukautetun mainossisällön tarjoamiseen.

 

Yhteydenottolomakkeet

Ottaessasi yhteyttä yhteydenottolomakkeella keräämme nimesi, sähköpostiosoitteesi puhelinnumerosi ja osoitetietosi. Tiedot säilytetään yhteydenoton laadun mukaan tarvittava aika. Mikäli yhteydenotto ei johda asiakassuhteeseen tai tarjoukseen, hävitetään tiedot kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Tietoja ei käytetä kohdennettuun mainontaan.

Evästeet

Evästeillä sekä vastaavilla tekniikoilla keräämme automaattisesti tietoja. Tiedot auttavat meitä ymmärtämään sivustojen kävijämäärää sekä kehittämään palveluitamme ja sisältöä. Tietoja voidaan käyttää myös mainonnan ja markkinointiviestinnän kohdentamiseen, sekä ennaltaehkäisemään ja selvittämään sivuston väärinkäytöksiä.

Näitä tietoja ovat mm.:

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme
 • laitteen malli
 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • selain ja selaimen versio
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto
 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä

Kenelle jaamme tietosi

Lakisääteiset sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastukset ovat sähköturvallisuuslain 1135/2016 80§ mukaan viranomaistoimintaa. Viranomaisen julkisuudesta annetun lain (321/1999) 1§ mukaan varmennus- ja määräaikaistarkastuksista laaditut asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia asiakirjoja. Julkinen viranomaistahon asiakirja on luovutettava pyytäjälle lain (621/1999) 9§ mukaisesti. Salassa pidettäviä tietoja tulee luovuttaa 10§ mukaisesti. Mikäli asiakirja on lain 621/199 24§ mukaisesti salassa pidettävä, ei asiakirjan tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Emme käy kauppaa tai siirrä tietoja, jotka mahdollistavat tunnistamisen ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei koske luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä liiketoimintamme tai sivustomme toimintojen suorittamisessa, mutta myös näiden on pidettävä tiedot luottamuksellisina.

Tietyissä tapauksissa viranomaisella on oikeus saada tietoja salassapitosäädöksistä riippumatta.


 

Yhteystiedot

Yksityisyyteesi liittyvissä tilanteissa voitte olla meihin yhteydessä postitse tai sähköpostitse.

Vinsta c/o Matias Tölli

Ruutitie 10 03100 Nummela

tai

matias.tolli[at]vinsta.fi

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Käytämme monia erilaisia turvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi. Tarvittaessa käytämme uusinta tekniikkaa edustavaa salausta verkossa lähetettävien tietojesi salaamiseen. Vain työntekijät, joiden on suoritettava tiettyä työtehtävää voivat käyttää tunnistamisen mahdollistavia yksilötietoja (esimerkkinä kirjanpitäjä). Tietokoneet, laitteet tai palvelimet, jotka sisältävät tunnistamisen mahdollistavia tietoja, säilytetään turvallisessa ympäristössä. Mahdolliset pilvipalvelut hankitaan luotetuilta osapuolilta, jotka sitoutuvat tietojen yksityisyyden säilyttämiseen

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 1. saada tietoa ja informaatiota henkilötietojen käsittelystä
  1. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää millä tavoin ja mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään
 2. päästä tietoihin käsiksi
  1. Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Mikäli käsittelemme, rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös tiedoista, ellei ole lainmukaista perustetta rajoittaa oikeuden toteutumista
 3. oikaista tietoja
  1. Mikäli sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme ovat virheellisiä, olet oikeutettu pyytämään meitä oikaisemaan tiedot. Mikäli oikaisemme tietosi, olemme velvollisia toimittamaan tiedon oikaisusta kaikille, kenelle olemme tietoja aikaisemmin luovuttaneet
 4. oikeus rajoittaa käsittelyä
  1. Mikäli käsittelemämme tiedot sinua koskien ovat mielestäsi virheellisiä, käsittelemme niitä mielestäsi lainvastaisesti tai vastustat / olet vastustanut tietojesi käsittelyä, olet oikeutettu pyytämään rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin voimme käsitellä tietojasi vain:
   1. suostumuksellasi
   2. jos tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia
 • yleisen edun vuoksi
 1. jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi
 1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  1. Mikäli rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja asetusta, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijäorganisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun ja hänen henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja asetusta.
 2. Säilytysajat
  1. Asiakasrekisterin tietoja säilytetään 10 vuotta asiakkuuden päättymisestä eteenpäin.
  2. Tarkastusrekisteriä säilytetään vähintään 10 vuotta tarkastuksen suorittamisesta. Tämän jälkeen muut tiedot, paitsi tarkastustodistus tai tarkastuspöytäkirja hävitetään. Tarkastustodistus voidaan arkistoida pidemmän aikaa.
  3. Mikäli henkilötietojasi käsitellään sopimuksen valmistelua varten, eikä sopimusta synny, henkilötietojasi säilytetään
   1. tarjouksen voimassaoloaika + 1 vuosi tämän jälkeen

vuoden sopimusvalmisteluiden päättymisestä eteenpäin.

Vinsta_Tietosuojaseloste 31.5.2024