Käytön johtaja

Sähkölaitteiston käytön johtaja on sähköturvallisuuslain mukainen sähkölaitteiston vastuuhenkilö. Käytön johtajaa vaaditaan tietynkokoisiin sähkölaitteistoihin. Pääasiallisesti nämä kohteet ovat kauppakeskuksia, teollisuuslaitoksia ja jakeluverkkoja. Käytön johtajan pätevyydelle, palvelusuhteelle ja vastuille löytyy vaatimukset ja määrittelyt sähköturvallisuuslaista.

Tarvitsetko käytön johtajaa? Ota yhteyttä, niin katsotaan teille sopiva kokonaisuus!


Milloin käytön johtajaa vaaditaan?

Käytön johtajaa edellyttävät sähkölaitokset (STL 1135/2016 60§).

 • Sähkölaitteistot, jotka sisältävät yli 1 kV nimellisjännitteisiä osia (asiakasmuuntamo, sähköasema, jakeluverkko tms.) (Sähkölaitteistoluokka 2c ja 3c). tai
 • sähkölaitteiston yhteenlaskettu liittymisteho on yli 1600 kVA. (Luokka 2d) Sähkölaitteistoluokan 2 d määrittäminen voi tapahtua esim. Tukes-ohjeen 16/2017 kohdan 2 mukaisesti.

Milloin käytön johtaja voi toimia palvelusopimuksella?

Sähkölaitteiston haltijaa ja käytön johtajaa koskevista vaatimuksista säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) 61 § . Tämän pykälän mukaan käytön johtajan on oltava sähkölaitteiston haltija tai tämän palveluksessa. Lisäksi käytön johtajana voi olla myös sellaisen yhteisön palveluksessa oleva henkilö, jolla on sähkölaitteiston haltijan kanssa sähkölaitteistoa koskeva kunnossapitosopimus. Henkilö, joka ei ole sähkölaitteiston haltijan palveluksessa, voi olla käytön johtajana vaikka huolto- ja kunnossapitosopimusta ei olisikaan solmittu, kun sähkölaitteistoon kuuluu enintään kolme nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin muuntamoa tai muuntamoon rinnastettavaa erillistä yli 1 000 voltin nimellisjännitteistä kytkinlaitosta.


Palvelumme

Tarjoamme sähkölaitteiston käytön johtajana toimimista sähkölaitteistoihin, joissa on enintään kolme enintään 20 kV nimellisjännitteistä muuntamoa tai muuntamoon rinnastettavaa yli 1 kV nimellisjännitteistä kytkinlaitosta.

Käytännössä voimme siis toimia käytön johtajana luokan 2c ja 2d sähkölaitteistoissa, kunhan muuntamoita tai kytkinlaitoksia on enintään kolme. Muuntamon ja kytkinlaitoksen määrittely tapahtuu Tukes-ohjeen 16/2017 kohdan 2 mukaisesti.

”Muuntamoksi katsotaan yhden tai useamman muuntajan taikka yli 1000 V nimellisjännitteisen kytkinlaitoksen muodostama kokonaisuus, joka on samassa tilassa tai välittömästi toisiinsa liittyvissä tiloissa. Tällaisilla tiloilla tarkoitetaan seinien tai kapeiden välitilojen toisistaan erottamia tiloja”

(Eli yksittäisiä muuntajia (esim. 20/0,4kV) voi olla laitteistossa useampikin kuin kolme.)


Käytön johtajan tehtävät

Sähkölaitteiston käytön johtaja vastaa koko sähkölaitteiston turvallisuudesta ja käytöstä. Yksinkertaisimmillaan käytön johtajan tehtävät lueteltuina sähköturvallisuuslain (1135/2016) 62§ mukaisesti.

Käytön johtaja vastaa siitä, että:

 1. sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan tätä lakia;
 2. sähkölaitteisto on tämän lain edellyttämässä kunnossa käytön aikana;
 3. käyttötöitä tekevät henkilöt ovat riittävän ammattitaitoisia ja tehtäviinsä opastettuja.

Alla linkki Tukesin sivustoille, joissa avattu laajemminkin käytön johtajan tehtäviä ja vastuita.

Miten toteutamme palvelumme

Valvomme tai huolehdimme (riippuen sopimuksen sisällöstä), että mm. seuraavat asiat ovat asianmukaisessa kunnossa.

 

 • sähkölaitteiston kuntoa valvotaan ja seurataan riittävästi, ja laitteistolle tehdään asianmukaiset huoltoon ja kunnossapitoon littyvät katselmukset
 • sähkölaitteistossa mahdollisesti havaitut viat ja puutteet korjataan tai poistetaan riittävän nopeasti
 • sähkölaitteiston käyttötöitä ja vastaavia tekee riittävän ammattitaitoiset ja riittävästi tehtäviinsä opastetut henkilöt
 • sähkölaitteistolle on toteutettu asianmukainen ennakoiva kalenteriaikaan sidottu koko laitteiston kattava huolto- ja kunnossapito ohjelma
 • sähkölaitteistolle tehdään huolto- ja kunnossapito ohjelman mukaiset toimet, jotka kirjataan ylös
 • laitteiston käyttö on riittävän turvallista
 • sähkölaitteistolle suoritetaan säädösten edellyttämät määräaikaistarkastukset, tarkastuksen tekee ulkopuolinen valtuutettu tarkastaja tai tarkastuslaitos. Pöytäkirjoissa mahdollisesti todetut puutteet korjataan
 • sähkölaitteiston muutos-, korjaus- ja laajennustöistä tehdään säädösten edellyttämät käyttöönottotarkastukset ja varmennustarkastukset
 • haltijalle on luovutettu tarkastuspöytäkirjat ja havaitut puutteet on korjattu
 • haltijan velvoitteisiin kuuluvat ilmoitukset tehdään
 • sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja ajan tasalla.

Lisätietoja mm: Tukes, Sähkölaitteiston käytön johtajan tehtävät)

. Tukes, käytön johtajan tehtävät käytännössä.pdf