Sähkölaitteiston määräaikaistarkastukset ovat tietyn kokoisiin sähkölaitteistoihin vaadittuja lakisääteisiä tarkastuksia. Määräaikaistarkastuksen suoritusvälit ovat tyypillisesti nykyisin 10 vuotta. Tarkastuksia voi suorittaa valtuutetut tarkastajat ja -tarkastuslaitokset.


Suoritamme lakisääteisiä määräaikaistarkastuksia kaikkiin sähkölaitteistoihin.

Toiminta alueenamme on pääasiallisesti Etelä-Suomi, muut alueet erikseen sovittaessa.

Määräaikaistarkastukseen on aina sisällytettävä kohteessa mahdollisesti olevat räjähdysvaaralliset-, palovaaralliset- tai lääkintätilat.

Lue lisää määräaikaistarkastuksesta. 

 


Mikäli et tiedä, tuleeko kiinteistöösi tai hallitsemaasi toimitilaan teettä lakisääteinen määräaikaistarkastus, niin ota yhteyttä.

 

Selvitetään asia yhdessä!