Sähköpalojen tutkinta

Suoritamme sähköpalojen tutkintaa. Sähköpalotutkintaa suoritamme sähköpalovaarojen selvittämiseksi sekä tapahtuneen tulipalon alkuperäisen syyn selvittämiseksi. Tulipalojen sähköpalontutkinnassa tavoitteena on, joko selvittää sähköinen syttymissyy tai pyrkiä poissulkemaan sähköisen syttymissyyn mahdollisuus. Tarjoamme sähköpalotutkintapalveluita vakuutusyhtiöille, poliisille ja pelastusalalle sekä tarvittaessa muille tahoille, joiden intressinä on joko palon syyn selvittäminen tai mahdollisten sähköpalovaarojen toistumisen estäminen. Muut toimijat voivat olla muun muassa laitevalmistajia, kiinteistömassojen omistajia tai muita vastaavia toimijoita.

Sähköpalontutkinnan koulutuksena olen suorittanut Sähkötarkastusyhdistys Säty ry:n SÄHKÖPETO sähköpalotutkinta koulutuksen syksyllä 2022. Sähköpalontutkintaa edeltävänä kokemuksena on usealta vuodelta runsaasti sähköpalojen ennaltaehkäisyyn liittyviä katselmuksia, -kuntoarvioita, -lämpökuvauksia ja -tarkastuksia.


Lakisääteinen huolto ja kunnossapito-ohjelma luokan 2C ja 2d laitteistolle

Sähköturvallisuuslain 1135/2016 48§ edellyttää luokkien 2 ja 3 laitteistoille kalenteriaikaan sidottua koko laitteiston kattavaa huolto ja kunnossapito-ohjelmaa.

Laadimme laitteistoonne yksilöidyn kunnossapito-ohjelman erillisine toimenpideluetteloineen. Kunnossapito ohjelmaan sisällytetään koko laitteisto aina muuntamosta poistumistievalaistuksiin. Toimenpideluetteloon yksilöidään myös räjähdysvaarallisten tilojen erityistoimenpiteet. Toimenpideluettelon tiedot voi tarvittaessa  siirtää erilliseen sähköiseen kunnossapito ohjelmistoon.

 


Sähkölaitteiston kuntotutkimukset ja -arviot sekä muut vapaaehtoiset sähkölaitteiston tarkastukset

Mietityttääkö sähkölaitteistosi kunto tai suunnitteletko saneerausta ja mietit mitä kannattaisi tehdä.

Sähkölaitteiston kuntotutkimus- tai arvio voi olla aiheellinen mm:

 • laitteistossa ilmenee epämääräisiä vikoja tai toimintapuutteita
 • laitteiston kunto ja toiminta mietityttää, käyttötarkoituskin on ehkä muuttunut
 • olet suunnitellut kiinteistöösi muuta saneerausta tai laajempaa remonttia ja haluat kartoittaa sähköistyksen saneeraustarvetta
 • tilan käyttötarkoitus on muuttumassa ja haluat selvittää sähköistyksen sopivuuden muuttuneeseen käyttötarkoitukseen

Huom!  Mikäli asuntokaupan yhteydessä- tai valmistuneen sähköurakoinnin jälkeen mietityttää sähköjärjestelmien asianmukaisuus ja kunto, voimme tehdä laitteistolle vaatimustenmukaisuuteen liittyvän arvioinnin ja lausunnon. Huomioithan, että olemassa oleva sähköjärjestelmä saa pääsääntöisesti olla rakentamisajankohtansa turvallisuusvaatimusten mukainen.

 

 

 

 

 

 

 

Aurinkosähköjärjestelmä.

-Suoritamme varmennustarkastuksien lisäksi aurinkosähköjärjestelmien vaatimustenmukaisuuden arvioinnit ja vapaaehtoiset tarkastukset. Kysy myös järjestelmän dokumentaation asianmukaisuuden ja riittävyyden tarkastamista. Tarvittaessa voimme toteuttaa myös tilaajan vastaanottotarkastukset tai työmaa-aikaisen dokumentaatiovalvonnan. Avustamme myös sähköurakoitsijoita järjestelmän oikean suunnittelun ja ohjausten toteuttamisessa, huomioiden niin keskitetyt suojalaitteet, kuin Fingridin asettamat voimalaitoksen järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2018) aina B-tyypin voimalaitoksiin saakka. Autamme myös voimalaitoksen suojausasetteluiden laadinnassa.

 

 


Kunnossapito mittaukset ja -tarkastukset sekä käyttöönotto-mittaukset

Suoritamme muun muassa seuraavia kunnossapito mittauksia ja -tarkastuksia:

 • kompensointilaitteiston huolto sekä tarkastusmittaukset
 • Lääkintätilojen kunnossapitomittaukset ja tarkastukset (R1, R2, R3 sekä G1 ja G2 tilat)
  • Lisäpotentiaalintasausmittaukset 10A mittausvirralla
  • Kunnossapitomittaukset joko uusimman SFS 6000 osan 710 painoksen mukaisesti tai asiakkaan halutessa vanhemman painoksenmukaisesti
  • Vähän sähköä johtavan lattian mittaukset
  • IT-verkon toimintatestit ja mittaukset
  • UPS- ja varavoimavarmennettujen verkkojen suojauslaskelmien tarkastukset
  • Akustojen kuormitustesti
  • Valaistusvoimakkuuden mittaukset
 • ATEX tilojen määrävälitarkastukset ja käyttöönottotarkastukset
 • sähkölaitteistojen lämpökuvaukset
 • maadoitusmittaukset
 • muut kunnossapitotarkastukset, mittaukset ja testaukset
 • käyttöönottomittaukset PJ-laitteistot
 • Lääkintätilojen käyttöönottomittaukset

 

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!


Ota yhteyttä

  Vinsta_Tietosuojaseloste 31.5.2024